Del

Nyt fra EUD

Undervisningsministeriet har udsendt materiale vedr. høringer:

  • Høring over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

  • Høring over bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne

  • Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

På baggrund af EUD-udvalgets tilbagemeldinger bliver der udarbejdet høringssvar. Efter høringfristen kan DE-L høringssvar ses på Danske Erhvervsskolers hjemmeside.

Gennemskrivning af Lov om erhvervsuddannelser
Der har tidligere været tale om, at Lov om erhvervsuddannelser skulle gennemskrives i løbet af efteråret. Undervisningministeriet har udsat denne gennemskrivning til foråret 2015. Danske Erhvervsskoler afventer og er indstillet på, at følge ministeriets udmeldinger tæt.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K