Del

VEU-udvalgsmøde

VEU-udvalget holdt møde den 16. juni i København. Udvalget havde inviteret kontorchef, Lisbeth Bang Thorsen, til at deltage i starten af mødet til gensidig orientering:

• Udvalget efterlyste et tidligere taksteftersyn end 2017-18, som det er foreslået i anvendelse af 1. mia. til VEU. På forespørgsel oplyste ministeriet, at der ikke overvejes en central image kampagne om initiativet, da man vurderer, at skolernes initiativer har større betydning for at få mere gang i aktiviteten.

• VEU-rådets vurdering under AMU-serviceeftersynet er generelt tilfredshed med fundamentet i systemet, men der er dog behov for justeringer. Udover anbefalinger til initiativerne i forbindelse med VEU-milliarden, har rådet især fokus på mere fleksibel tilrettelæggelse af AMU og hvordan ændringer i beskrivelsen af uddannelserne kan forenkle og styrke uddannelsernes profil.

• På baggrund af drøftelser blandt VEU-centre havde udvalget arbejdet på en afklaring om regelsættet. Lisbeth Bang Thorsen bekræftede vægtningen i vejledning fra december 2013. Vejledningen beskriver, at kursister kan få udstedt en uddannelsesplan, hvis de ikke ønsker et uddannelses- eller kompetencebevis. Ligeledes blev det pointeret, at ministeriet ikke laver detailregulering af, hvorvidt IKV altid skal tilrettelægges som praktisk afprøvning i et værksted.

• Udvalget ønskede, at drøfte ændringer i definitionen af garantikurser, så det udbudte sted kan ændres. Det er ministeriets opfattelse, at VEU-rådet vægter fastholdelsen af både tid og sted. Det ser dog ud til, at skolernes dialog med efteruddannelsesudvalg kan have indflydelse på den efterlyste praksis.

På udvalgets efterfølgende møde, diskuterede og tilsluttede udvalget sig forslagene fra arbejdsgruppen under rådet, som udvalget også er repræsenteret i. Forslagene er:

• AMU i to spor, et ajourføringsspor og et spor med trinvis opbygning af kompetencer med inddeling i to niveauer: grundlæggende og udvidet
• Niveaumarkører i titlerne, så brugerne nemmere kan identificere relevante kurser
• Sammenhængende forløb, som er godkendt af EUU, heraf nogle forløb, som er meritgivende i forhold til EUD • Transparens mellem AMU og EUD

Udvalget diskuterede det kommende års indsatsområder for udvalget, som er indstillet til - og godkendt af bestyrelsen.

Udvalget besluttede, at revidere tidligere oplæg til reform af VEU, så der tages højde for potentielle ændringer i forlængelse af serviceeftersynet og transparens mellem AMU og EUD.

Udvalget konkluderede, at der nu er behov for fokus på virksomhedernes behov i forhold til udvikling og udbud af AMU. Sekretariatet orienterede om, at Lars Kunov og John Vinsbøl er inviteret til at holde oplæg på VEU-rådets strategiseminar den 17. september fra henholdsvis en generel og en institutionel synsvinkel. Temaet er ”AMU i takt med tiden!?”. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K