Del

Kort nyt fra VEU-rådet

VEU-rådet anbefalede på sit møde den 18. juni det fortsatte arbejde om justeringer i beskrivelsen af AMU. Arbejdsgruppen skal holde endnu et møde i september med henblik på yderligere uddybning af forslagene, som skal indgå i en planlagt workshop mellem efteruddannelsesudvalgene og ministeriets fagkonsulenter.

Ministeriet skal undersøge, hvad de foreslåede ændringer i beskrivelsessystemet kræver af ændringer i de eksisterende regelsæt, herunder i vejledningerne til efteruddannelsesudvalgene og til skolerne.

VEU-rådet besluttede, at rette henvendelse til undervisningsministeren om to resterende emner: - at der gøres op med reglerne om, at det ikke er muligt at afholde AMU-kurser med VEU-godtgørelse i mere end 7,4 time om dagen. - at der er behov for at fremrykke styringseftersynet som er plangat til 2017-18.

Undervisningsministerens svar:
 Undervisningsministeren har svaret VEU-rådet og takket for de konstruktive input, som har bidraget til forslagene om udmøntning af 1. mia. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Undervisningsministeren svarer desuden, at når man kender erfaringerne af de konkrete initiativer i VEU-milliarden kan styringseftersynet og dermed taksteftersynet, tidligst igangsættes i 2016. Vedrørende reglerne om VEU-godtgørelse 7,4 timer om dagen, så er man i gang med at undersøge forskellige aspekter ved en eventuel ændring, bl.a. risiko for misbrug og systemtekniske barrierer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K