Del

VEU-milliarden i 2014

I forbindelse med udmøntningen af VEU-milliarden er der afsat 63 mio. kr. til midlertidige takstforhøjelser – heraf er de 27 mio. kr. afsat til takstforhøjelser i 2014.

Udmøntningen i 2014 vil ske via et aktstykke. Når aktstykket er vedtaget vil tildelingen ske automatisk til skolerne i forhold til den UVM aktivitet, der har været på den berørte aktivitet.

Det betyder, at Jobcenteraktivitet på de pågældende AMU-uddannelser ikke skal reguleres bagud, og også i resten af 2014 skal faktureres til de takster, der er angivet i takstkataloget (ellers skal der afleveres penge til beskæftigelsesministeriet, som så skal kompensere kommunerne).

I 2015 indarbejdes takstforhøjelser i takstkataloget, og Jobcentrene skal så fremadrettet faktureret de forhøjede takster. Undervisningsministeriet har meddelt DE-L, at man for øjeblikket arbejder på en orienteringsskrivelse til skolerne om, hvordan man skal forholde sig vedr. udmøntningen i 2014.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K