Del

Pilotskoler søges

6 skoler søges til pilotforsøg, der kobler it, innovation og entreprenørskab.

Microsoft har rettet henvendelse til Danske Erhvervsskoler, fordi de forsøger at finde samarbejdsskoler, der vil indgå i et undervisningsforløb, der kobler innovation, entreprenørskab og it i en samlet læringsproces.

Konkret søger de 6 erhvervsskoler, der vil indgå i et undervisningsforløb, der er faciliteret af Microsoft. Undervisningsforløbet benævnes ” Innovation in Education” og kan køres på flere hold ad gangen på skolerne.

Forløbet er planlagt og afprøvet på nogle få erhvervsskoler. De ønsker at køre endnu et pilotforsøg med 6 skoler, for at få rettet forløbet til, så det passer til flere typer af erhvervsskoler.

Danske Erhvervsskoler finder projektet interessant, fordi det kan understøtte Den Digitale Erhvervsuddannelse, der er en del af den nye EUD-reform. Herudover mener DE, at forløbet kan have potentiale som et undervisningsforløb, der kan bruges på GF1, men det kræver afprøvning på skolerne.

Læs mere om konceptet her.

Vil du vide mere?

Stine Sund Hald- Specialkonsulent
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K