Del

Nyt fra VEU

VEU konference den 26. februar 2015

Tema: Voksen- og efteruddannelse i en reformtid.

På konferencen sætter vi fokus på:

  • Hvordan bidrager erhvervsskolerne til kompetenceudviklingen på arbejdsmarkedet i lyset af de aktuelle reformer?
  • Hvordan skaber vi attraktive efteruddannelsesmuligheder for beskæftigede og ledige?
  • Hvordan bygger reformerne bro mellem arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne?

Konferencen holdes på Radisson Blu i Odense den 26. februar 2015 kl. 10.00 – 16.00.
Reserver allerede dagen i kalenderen nu.

Beskæftigelsesreformen
Positivlisterne til jobrettet uddannelse:

VEU-udvalget har haft dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for bl.a. at få en tidsplan for offentliggørelse af positivlisterne til jobrettet uddannelse.
  
Efteruddannelsesudvalgene har netop afleveret forslag til positivlister, og efterfølgende skal listerne godkendes af VEU-rådet og Beskæftigelsesrådet.

Forudsætningen for offentliggørelse af godkendte positivlister er Folketingets vedtagelse af lovforslaget til beskæftigelsesreformen, og her er der sidste behandling den 16. og 18. december, ifølge tidsplanen.

Vi forventer, at VEU-rådet får positivlisterne til skriftlig høring inden rådsmødet den 16. december, så det kan formodentlig give den første indikator for det samlede udbud til positivlisterne indenfor de næste to uger. Sekretariatet informerer skolerne, så snart vi har anvendelige indikatorer for udbuddet.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K