Del

DE-L opnåede stor indflydelse på EUD-reformen


Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, fortæller her i et interview om arbejdet forud for vedtagelsen af EUD-reformen:

Hvor længe har DE-L arbejdet med at påvirke EUD-reformarbejdet?
Lars Kunov: I flere år. Vi startede faktisk helt tilbage i 2011, hvor svigtende tilmeldingstal, praktikpladsproblematikken og andre meget konkrete udfordringer på EUD gjorde, at DE-L begyndte at tale om behovet for radikale ændringer på EUD-uddannelserne.

Hvordan forløber sådan en proces?
Lars Kunov: Typisk begynder en stor proces som denne ved at medlemmer, formandsskab eller bestyrelse italesætter en problematik. Sekretariatet udarbejder derefter ideer til løsningsmuligheder, laver måske beregninger og analyser eller på anden vis arbejder med baggrunden for problematikken. Derefter går vi i dialog, først med egne medlemmer derefter med en lang række interessenter fx de toneangivende parter, organisationer, ministeriet og politiske ordførere, og prøver nogle af løsningsforslagene af på dem. Sideløbende arbejder vi strategisk med pressen i forhold til at synliggøre de væsentligste problematikker der. Det er en langstrakt proces, hvor man diskuterer, arbejder videre, forbedrer forslag og notater i én lang strøm og holder møder med mange forskellige interessenter og skriver indlæg til pressen. Og på et tidspunkt går politikerne i dette her tilfælde så i gang med at udarbejde med et reformforslag.
I oktober 2013 kom EUD-reform-udspillet, og DE-L holdt direktørmøde få dage efter. På det direktørmøde opnåede man konsensus omkring, hvilke 6 indsatsområder det er, man primært vil gå efter at opnå indflydelse på – og det gjorde vi så, igen via dialog, presse og intensivt lobbyarbejde.

Hvad er den største succes?
Lars Kunov: Som alle ved, har vi ikke opnået alt, hvad vi gerne ville. Finansministeriet har siddet tungere på pengekassen end ventet, og på de merkantile uddannelsers område rendte vi panden mod en mur. Men når det er sagt, har vi har fået markant indflydelse på de andre uddannelsesområder. Vi har stort set opnået det, vi arbejdede for. Særligt vil jeg fremhæve de strukturelle ændringer på EUD, hvor erhvervsuddannelserne fremadrettet blandt andet kommer til at indeholde basisforløb for elever, i op til et år after de har forladt forlkeskolen. Det er en succes.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K