Del

AMU regelsanering

VEU-rådet iværksatte en regelsaneringsproces i efteråret 2013.  Direktør Frank Tonsberg har deltaget i arbejdsgruppen. DE-L’s oplæg til regelsaneringen har sat en række temaer på dagsorden, som indgår i de anbefalinger VEU-rådet har indstillet til undervisningsministeren i januar.

 

Et taksteftersyn af AMU har haft foreningens højeste prioritet og synspunktet dels i rådet.  Anbefalingerne indeholder også at fuld betaling for deltagere med videregående uddannelse afskaffes, at der skal gives mulighed for VEU-godtgørelse i mere end 7,4 arbejdstime per dag samt etablering af voksenvejledning.

 

I forlængelse af rådets arbejde er der nedsat to arbejdsgrupper, som DE-L er repræsenteret i om henholdsvis mere fleksible afholdelsesformer og modernisering af beskrivelsessystemet. Ligeledes deltager repræsentanter fra skolerne med forbedring af VEU-portalen i forlængelse af regelsaneringsprocessen.

 

En af de konkrete problemstillinger, som Frank Tonsberg rejste i regelsaneringsgruppen er den ændring i AMU lovgivningen fra 1. januar 2010, som medførte en række administrative opgaver og mellemregninger mellem godkendt skole og en skole, hvor udlagt undervisning gennemføres. Problemstillingen er altså rejst overfor VEU-rådet og Kontor for Erhvervsrettet Voksen – og efteruddannelse, men resultatet af dette er endnu ikke kendt.

Her er link til VEU-rådets henvendelse til undervisningsministeren.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K