Del

Mere uddannelse i sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Bygherreforeningen har præsenteret en plan, indeholdende 50 konkrete tiltag, der skal få antallet af arbejdsulykker til at falde – særligt blandt lærlinge. De unge er desværre overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne, og det ønsker parterne at ændre på. Mere uddannelse i sikkerhed og arbejdsmiljø på erhvervsskolerne samt en øget indsats over for praktikstederne er to af de tiltag, der skal få unge til at arbejde mere sikkert.
Alle erhvervsskoler vil høre nærmere.

Best practice skal udbredes

De 50 tiltag består primært af en øget kommunikationsindsats med blandt andet informationsmøder til mindre virksomheder og en videokampagne rettet mod de unge. Der er afsat seks millioner til projektet i finansloven mellem regeringen og Enhedslisten fra 2013. 4,5 millioner skal bruges til en øget indsats over for lærlinge og 1 million kroner til en hotline for rådgivere og opdatering af materialer.
Danske Erhvervsskoler sidder med i styregruppen for projektet.
Man kan læse mere om projektet ved at downloade projektbeskrivelsen her.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K