Del

FVU på erhvervsskolerne

DE-L har netop deltaget i et dialogmøde med undervisningsministeren om Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Undervisningsministeren ønskede at drøfte problemstillinger ved styringskonceptet for FVU og mulige ændringer med interessenterne heriblandt Dansk Folkeoplysnings Samråd, Sprogskolerne, Ordblindeskolen og DE-L.

 

I det nuværende styringskoncept har de lokale VUC-centre myndigheden til at beslutte, hvem der kan få en driftsoverenskomst og dermed udbyde FVU/OBU.

 

På baggrund af PIAAC undersøgelsen og problemer for erhvervsskoler med at få driftsoverenskomst med VUC har DE-L i december/januar gennemført en analyse af, om erhvervsskolerne i højere grad kan bidrage til at løfte danskernes læse- og regnefærdigheder. Undersøgelsen dokumenterer erhvervsskolernes interesse for at bidrage idet 16 nye erhvervsskoler har tilkendegivet ønske om at udbyde FVU. For øjeblikket har 14 erhvervsskoler driftsoverenskomst. FVU undersøgelsen er p.t. i høring hos VEU-udvalget og offentliggøres i næste udgave af vores nyhedsbrev Praxis, der udkommer den 24. februar.

 

DE-L har tidligere kritiseret styringskonceptet overfor ministeriet og på mødet med undervisningsministeren gentog vi kritikken og problematiserede styringen, hvor VUC afgør hvorvidt en erhvervsskole kan udbyde FVU. DE-L mener, at alle erhvervsskoler skal have ret til at udbyde FVU til AMU-kursister, EUD-elever og virksomheder i skolens naturlige opland og skolerne skal selv administrere FVU på lige fod med andre uddannelser. Der var enighed om, at der er behov for mere aktivitet og differentierede udbud, da det er en sammensat målgruppe.  Lars Kunov og Frank Tonsberg deltog i mødet og vurderer FVU mødet med ministeren til et rigtig godt skridt på vejen, da der blev lyttet til vore synspunkter. DE-L ser derfor frem til ministeriets opfølgning.

 

Vores spørgsmål om hvorfor store erhvervsskoler ikke kan få overenskomst, blev konkret taget op. Sekretariatet kontakter nu Lederforeningen for VUC for at rette op på de tre afslag, som vi har kendskab til.

 

Skoler, som har fået afslag på driftsoverenskomst opfordres til at kontakte sekretariatet, så vil vi tage sagen op. Kontakt Mie Poulsen, mpo@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K