Del

Nationale udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har udgivet nye vejledninger om hhv. nationalt udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver:

 

Bliv klogere på annoncering (nationalt udbud)

Bliv klogere på licitation (af bygge- og anlægsopgaver) 

Bliv klogere på EU-udbud (fra 2012)

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K