Del

Nye afregningsfrister

Fra 1. januar 2014 ændres afregningsfristerne for moms for en række momsregistrerede virksomheder, herunder erhvervsskoler.

 • Omsætningsgrænsen for virksomheder, der skal afregne moms halvårligt hæves fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr.
 • Omsætningsgrænsen for virksomheder, der skal afregne moms kvartalsvist hæves fra 15 mio. kr. til 50 mio. kr.
 • Afregningsfristen for kvartalsvis afregnende virksomheder øges fra 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb til den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb

 

Med andre ord betyder ændringen følgende:

 • Erhvervsskoler, der har en momspligtig omsætning på mellem 1 og 5 mio. kr., overgår fra kvartalsvis afregning af moms til halvårlig afregning.
 • Erhvervsskoler, der har en momspligtig omsætning på mellem 15 og 50 mio. kr., overgår fra månedsvis afregning af moms til kvartalsvis afregning.
 • For erhvervsskoler, der er på kvartalsvis afregning af moms, øges kredittiden fra ca. 40 dage til ca. 60 dage.

 

Formålet med ændringen af reglerne for afregning af moms er at støtte erhvervslivet via forbedret likviditet. Fristen for afregning af skyldig moms øges således.

 

Omvendt betalingspligt for moms på bl.a. mobiltelefoner og bærbare pc’er

Med virkning fra 1. juli 2014 indføres der indenlandsk omvendt betalingspligt for moms på følgende produkter:

 • Mobiltelefoner
 • Bærbare computere
 • Tablet-pc’er
 • Integrerede kredsløbsanordninger
 • Spillekonsoller

 

De nye regler betyder, at det ikke er den danske sælger, der skal opkræve moms ved salget af nævnte varer, men at det derimod er køber af varerne, som har pligt til at beregne og afregne momsen på sin momsangivelse. Det vil sige samme fremgangsmåde som eksempelvis gælder ved køb af varer i andre EU-lande.

Der er to undtagelser til de nye regler. De ændrede regler omfatter ikke salg til private. Ved salg til privatpersoner skal en dansk sælger derfor altid pålægge dansk moms.

Herudover skal virksomheder, der i overvejende grad sælger til private (detailhandelen), fortsat momsbelægge deres salg af nævnte varer på normal vis – også når de sælger til virksomheder. ”I overvejende grad” defineres som udgangspunkt ved, at mere end 50 % af omsætningen sker til private forbrugere.

For erhvervsskolerne betyder de kommende regler, at man fra 1. juli 2014 skal være opmærksom på, om momsen håndteres korrekt ved købet af nævnte varer, og det er derfor vigtigt allerede nu at vurdere, om den kommende ændring medfører et behov for tilretning af regnskabssystemet.

Følgende eksempler illustrerer hvilke situationer, der skal kunne håndteres:

 • Foretager skolen et samlet køb af en bærbar pc og en printer, vil skolen modtage en faktura, hvor der er beregnet moms af printeren, men ikke af pc’en.
 • Køber skolen f.eks. bærbare pc’ere både fra sælgere, der er omfattet af de nye regler og fra detailhandlere, vil skolen have indkøb af samme type varer, hvor der i nogle tilfælde skal beregnes erhvervelsesmoms, og i andre tilfælde blot skal ske en ”almindelig” momsbehandling.

Bemærk, at de nye regler kan medføre at erhvervsskoler, der ikke er momsregistrerede, ved køb af nævnte varer får pligt til at lade sig momsregistrere, således at skolen kan afregne momsen af sit køb.

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K