Del

Nyt fra EUD

Status på EUD-reformen

Reformen af erhvervsuddannelserne skulle egentlig være faldet på plads for en måned siden. Det skete som bekendt ikke, og der blev aftalt en ny møderække, der havde sidste møde d. 29. januar. Der er dog ikke meget der tyder på, at undervisningsminister Christine Antorini kan få et bredt flertal i folketinget på plads inden ugen er omme. I stedet forlyder det, at der sigtes efter et forlig inden vinterferien. De centrale problematikker er bl.a. længden af grundforløbet (30+10 eller 20+20), adgang til grundforløb 1, EUX, fleksuddannelsen mv. Der holdes selvfølgeligt bilaterale møder med de enkelte partier, hvor forhandlingsknasterne skal vendes og drejes, men der er tradition for brede forlig på området og ingen forventer at det opnås før om et par uger.

 

Kriterier for evaluering af praktikcentre

Undervisningsministeriet udsendte d. 20. december 2013 Vejledning til praktikcentrefileadmin/Gammel_opsaetning/Raadgivning/EUD/Aktuelle_sager/Vejledning_til_praktikcentre.pdf i forbindelse med etablering af praktikcentre på erhvervsskolerne til udbud af praktikuddannelse, hvori Undervisningsministeriet gør opmærksom på særlige problemstillinger, idet der i øvrigt henvises til ministeriets håndbog om skolepraktik på www.uvm.dk/skolepraktik2010

Undervisningsministeriet har desuden bedt Danmarks Evalueringsinstitut EVA om at udarbejde en skitse til evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler med virkning fra d. 1. september 2013. evalueringen skal belyse praktikcentrenes drift, og den skal tilrettelægges på en sådan måde, at den kan indgå i grundlaget for en revurdering af eksisterende udbudsgodkendelser og vurdering af nye udbudsansøgninger i løbet af 1. halvår 2015.

 

Workshops om iværksætteri og innovation i samarbejde med Industriens Fond

Danske Erhvervsskoler – Lederne arrangerer i samarbejde med Industriens Fond to workshops om iværksætteri og innovation på erhvervsskolerne den 28. januar kl 12-16 i København. Arrangementerne skal hjælpe med til at dele viden om den aktuelle indsats til fremme af iværksætteri og innovation på erhvervsskolerne. Erfaringsudvekslingen giver grundlag for en drøftelse af fremtidens udfordringer og løsninger i forhold til at styrke de entreprenante og innovative kompetencer blandt unge på danske erhvervsskoler. Samtidig er det håbet, at denne erfaringsudveksling kan tjene til gensidig inspiration.

Første arrangement fandt sted d. 28. januar i København og andet arrangement finder sted i Vejle d. 6. februar.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K