Del

Status på og materialer til AMU audit netværk i DE

DE-L søsatte AMU audit netværket på et velbesøgt seminar den 14. januar 2014, hvor langt størsteparten af medlemsskolerne var repræsenteret.

Formålet med AMU audit netværket er at skabe et forum for vidensdeling skolerne imellem med fokus på at skabe ensartede fortolkninger af AMU regelgrundlaget og styrke kvaliteten i udbud og gennemførsel af AMU.

Deltagerne på seminaret tog positivt imod etableringen af et DE-L netværk, som ramme om skolernes samarbejde om AMU regelgrundlaget. Skolerne tilrettelægger og organiserer samarbejdet lokalt.

 

På seminaret gennemgik deltagerne de tjeklister, som en arbejdsgruppe har udarbejdet. På grundlag af disse tilbagemeldinger og respons fra ministeriet vil der være adgang til en ny udgave af tjeklister ved udgangen af februar måned. Kontor for Erhvervsrettet Voksenuddannelse og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bakker aktivt op om initiativet, gennemgår vore tjeklister og deltager i netværkets arbejdsgruppe med deres kommentarer.

 

Skolerne kan anvende de udviklede tjeklister til både intern og ekstern audit. For øjeblikket tyder det på, at en del starter med at bruge de udviklede tjeklister på egen skole og udveksle erfaringer med hinanden mens andre går i gang med ekstern audit med det samme.

 

Til fastholdelse og udvikling af initiativet organiserer DE-L fremover et årligt seminar til vidensdeling for alle skoler, som indgår aktivt i netværket.  DE-L tager ligeledes initiativ til kontinuerlig udvikling af tjeklister på baggrund af skolernes erfaringer og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer af regelgrundlaget og stiller disse materialer til rådighed på DE-L’s hjemmeside.

 

Den 14. februar skal alle deltagende skoler meddele sekretariatet hvordan og med hvem, de samarbejder lokalt. På DE-L’s hjemmeside er alle AMU audit materialer tilgængelige og her vil de indgåede samarbejdsrelationer og kontaktpersoner også fremgå.

Du kan finde AMU audit materialerne her,     og læse yderligere her.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K