Del

VEU-Center Syd har etableret AMU audit netværk

Interview med Christina Skytte Møller fra VEU-Center Syd:

VEU-Center Syd er et af de VEU-centre, der har taget opfordringen op og etableret et netværk omkring AMU audit. Og man er klar til at gå i gang.
Christina Skytte Møller, der er fuldmægtig og projektleder i VEU-Center syd fortæller her, hvordan de har grebet opgaven an.

- Hos os består netværket af tre skoler. Fordi vi er så få, har det været ret enkelt at opnå konsensus omkring at få etableret netværket. Konkret har vi udpeget to auditører. De skal udvælge de AMU-kurser, de skal besøge. Der bliver tale om kurser både på skolerne og de virksomhedsforlagte, og besøgene er selvfølgelig uanmeldte. På selve besøget skal auditørerne følge de tjeklister, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Danske Erhvervsskoler, og opdager man uregelmæssigheder, skal der meldes tilbage til den skole, der udbyder kurset. Og modsat kan de gode eksempler spredes til de øvrige skoler.

I VEU-Center Syd var man ikke i tvivl om, hvorvidt man skulle danne et audit netværk.


- Da Danske Erhvervsskoler kom med opfordringen om at danne AMU-audit netværk, var vi ikke i tvivl om, at vi skulle være med. Centerrådet syntes at, det er en god ide at forsøge sig med kvalitetstjek for at forebygge uregelmæssigheder. Nu ser vi frem til at komme i gang, og så evaluerer vi på opgaven lige før sommerferien, siger Christina Skytte Møller.

Ifølge Christina Skytte Møller bliver en af udfordringerne, at ingen skal føle sig kontrolleret eller overvåget, når auditørerne kommer på besøg, men at det i lige så høj grad drejer sig om at få en fælles opfattelse af hvordan man sikrer god kvalitet i arbejdet med AMU.
- Vi er meget bevidste om, at auditørernes attitude er vigtig, når de kommer ud på kurserne. Derfor har vi også overvejet, om de på en eller anden måde skal klædes på til opgaven fx via en form for intro eller kursus i, hvordan man bedst møder andre mennesker, når man har en form for kontrolfunktion. - Det kunne man måske også overveje at gøre fra centralt hold? lyder opfordringen fra Christina Skytte Møller.

 

DE-L’s nyhedsbrev  vender tilbage til VEU-Center Syd efter sommerferien for at høre, hvordan erfaringerne har været.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K