Del

Beskæftigelsesreformen

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen ændrer en række opgaver for erhvervsskolerne.

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen ændrer en række opgaver for erhvervsskolerne f.eks. med udbud i forhold til landsdækkende positivlister for 6 ugers jobrettet uddannelse, de regionale puljer og positivlister.

Erhvervsskolernes og VEU-centres samarbejde med jobcentre ændres også med jobcentrenes øgede fokus på virksomhedskontakt og øget behov for uddannelsesvejledning til ledige. Beskæftigelsesreformen indeholder en række ændringer i det regionale og lokale samarbejde med nye Regionale Beskæftigelsesråd og en statslig styring i decentrale arbejdsmarkedskontorer i Aalborg, Odense og Roskilde. Antallet af nye Regionale Beskæftigelsesråd og den geografiske opdeling skal drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligspartierne.

Danske Erhvervsskoler arbejder videre med perspektiverne og konsekvenserne af reformen og vil følge lovgivningsprocessen i efteråret tæt.

Beskæftigelsesreformen skal træde i kraft den 1. juli 2015, men en lang række af de ovennævnte forhold for erhvervsskolerne træder i kraft den 1. januar 2015.

Læs mere i Fokus om beskæftigelsesreformen

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K