Del

Digitale læringspakker

Udvikling af digitale læringspakker til de nye EUD-fag.

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag inviterer til samarbejde om at udvikle læremidler til de nye fag i EUD-reformen.

Med fælles viden, innovation og erfaring, fra såvel skoler, redaktører og forfattere, kan skoler og forlag skabe nye læremidler, der er målrettet EUD-reformens struktur, mål om kvalitet og didaktiske sigtepunkter.

PRAXIS søger op til 15 erhvervsskoler til at indgå i et strategisk partnerskab omkring udviklingen af læremidler. Hver partnerskole bidrager med relevante fagledere, fagressourcer og evt. forfattere. PRAXIS koordinerer og understøtter den konceptuelle løsning og produktudvikling til de nye digitale læringspakker.

Læs mere om partnerskab og konceptbeskrivelse her

Partnerskolerne får følgende fordele:

  • Indflydelse og adgang til en række nye og sammenhængende digitale læringspakker kaldet PRAXIS Online, der dækker fag, kompetenceområder og pædagogiske målsætninger i den nye EUD-reform

  • Indholdet i de nye læringspakker vil sikre, at fag, kvalitet og kompetenceområders indhold dækkes, samt at læringen kan foregå på en varierende, differentieret og motiverende måde

  • Partnerskolerne beta-tester løsningerne og får tidligt adgang til digitale ressourcer som game-app m.m.

DE-L ser dette samarbejde som en naturlig forlængelse af skolernes og forlagets tidligere samarbejde omkring den Digitale Erhvervsskole. DE-L vil fremadrettet arbejde for at søge indflydelse på implementeringen af indsatsområdet Den Digitale Erhvervsuddannelse i EUD-reformen bl.a. i samarbejde med PRAXIS.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K