Del

Finansiering af brobygning

Økonomiudvalget har spurgt Undervisningsministeriet om, hvordan finansieringen af brobygningen fremover bliver med den fremrykkede UPV til 8. klasse.

Ministeriet svarer: Der ændres ikke i eud-reformen ved at brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne er finansieret via statslige taxametre, hvor pengene følger den enkelte elev. Hvis en elev lever op til kravene i loven, er der således finansiering til brobygningsforløb.

Brobygning i 9. kl. er nu og indtil juni 2015 alene for de uafklarede elever - og kan således ikke tilbydes alle elever i 9. kl. - og efter implementeringen af reformen kun beregnet for de ikke-uddannelsesparate elever, og antal dage skal afpasses individuelt efter behov.
Da ordningen blev indført, blev der afsat økonomi svarende til ca. 20 % af eleverne i 9. kl. skulle på brobygningsforløb, og denne beregningstekniske forudsætning er der ikke ændret på med reformen. Der er således ikke indregnet mindre-udgifter til brobygningsforløb i 9. kl. som følge af eud-reformen og den prioriterede videreførelse af vejledningsindsatsen.

Grundlæggende tolker Danske Erhvervsskoler, at det således i øjeblikket er de UAFKLAREDE, der kan komme i brobygning – det må således ikke forveksles med de IKKE-UDDANNELSESPARATE, som fra skoleåret 2015/16 er målgruppen.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K