Del

Adgangskrav og grundforløb

Gymnasieforligskredsen fortsætter forhandlingerne om adgangskrav og grundforløb.

Gymnasieforligskredsen fortsætter forhandlingerne om adgangskrav og justering af de gymnasiale uddannelser efter sommerferien.
På det allerede afholdte møde fastholdt regeringen sin tidligere udmelding om et adgangskrav på 02 i dansk og matematik svarende til adgangskravet til erhvervsuddannelserne.
De borgerlige partier er enige om, at kravet skal være mindst 4.

Der har også været afholdt en høring i Folketinget om fagligheden i gymnasiet, hvor René van Laer deltog i panelet. Høringen bidrog bestemt ikke til en opblødning i de allerede markerede standpunkter om adgangskrav blandt politikerne.

Parterne er enige om at genoptage møder i forligskredsen efter sommerferien. Ministeren har holdt et møde med alle gymnasiesektorens interessenter, hvor deltagerne kunne komme med deres ønsker til justeringer på det gymnasiale område. Hensigten med interessentmødet var at få etableret en bredere dagsorden til næste møde i forligskredsen, og hermed en mulighed for at skabe et kompromis, som indeholder flere elementer end kun adgangskrav. Det er DE-L enige i, da vi hele tiden har argumenteret for, at det vigtigste var at fokusere på det studiekompetencegivende udgangsniveau frem for på indgangsniveauet.
Konkret har vi foreslået obligatorisk højere niveauer i en række fag og en opstramning af reglerne om sammensætning af studieretningerne. De fortsatte drøftelse omfatter nu også grundforløbet, en eventuel grundforløbsprøve og eksamen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K