Del

Fokus på kvalitetsmålinger

Nyt udvalg skal have fokus på kvalitetsmålinger.

Kvalitetsmål er et styringsværktøj, der bliver mere og mere fremtrædende i uddannelsessektoren. DE-L har derfor etableret et nyt udvalg, der skal beskæftige sig med kvalitetsmålinger.

Udvalget skal være erhvervsskolernes og Undervisningsministeriets sparringspartner i forhold til udvikling og implementering af kvalitetsmålinger på de erhvervsrettede uddannelser. Formålet med udvalget er at sikre, at nationale og lokale kvalitetsmålinger bidrager positivt til sektorens udvikling. Udvalget skal arbejde for, at erhvervsskolerne får gode rammer til at arbejde med kvalitetsmål og at fokus holdes på resultater frem for proces.

Udvalget er blevet etableret i foråret 2014 og har i første omgang kvalitetsmål i EUD-reformen som indsatsområde. Udvalget vil fremadrettet have fokus på kvalitetsmålinger inden for foreningens øvrige uddannelsesområder. Direktør, Ole Heinager er formand for udvalget.

Udvalget betjenes af konsulent Stine Sund Hald.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K