Del

Skolernes praktikere hørte nyt om EUD-reformen

De nye grundforløb, fagretninger, erhvervsfag, grundfag, valgfag og vejledning var på dagsordenen, da omkring 300 af erhvervsskolernes praktikere mødtes på Roskilde Tekniske Skole den 18. juni.

Undervisningsministeriet havde i samarbejde med Danske Erhvervsskoler arrangeret praktikermødet, hvor embedsmænd fra UVM orienterede om grundforløbene og deltagerne stillede spørgsmål og indgik i workshops, som diskuterede, hvordan skolerne skal medvirke til at føre erhvervsuddannelsesreformen ud i praksis.


Se programmet for praktikermødet her

Blandt dagens temaer var, at fagretningerne som udgangspunkt skal ligge indenfor et af de fire hovedområder, men kan også gå på tværs af hovedområderne. Skolerne skal beskrive fagretningerne i optagelse.dk, så eleverne har et grundlag for at forhåndsønske en fagretning, når de vælger hovedområde.

Deltagerne hørte også, at UVM har modtaget de faglige udvalgs ønsker om at etablere eux, og inden den 30. juni skal der ligge modeller for eux, som indgår i bekendtgørelsen, som sendes i høring den 18. august. Ministeriet har også fået de faglige udvalgs ønsker til overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb og udkast til bekendtgørelse kommer i høring hos bl.a. Danske Erhvervsskoler den 18. august, hvorefter den samlede bekendtgørelse udstedes den 15. september.

Se UVM’s oplæg fra praktikermødet den 18. juni her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K