Del

XIT og Datawarehouse

XIT

UNI-C arbejder i øjeblikket på at udvikle et nationalt elektronisk eksamensafviklingssystem til de skriftlige eksamener, kaldet XIT.
XIT udvikles i første omgang til det gymnasiale område, og systemet skal – når det er fuldt udrullet – kunne håndtere distribution af opgaver, aflevering, fordeling til censorer og karaktergivning.
Danske Erhvervsskoler deltager i en række dialogmøder. Når den endelige plan kendes, udsender vi mere information.

DATAVAREHUS

UNI-C arbejder på udviklingen af et Datavarehus – i første omgang på det gymnasiale område, men andre uddannelsesområder – herunder EUD – vil følge hurtigt efter.

Danske Erhvervsskoler deltager i en række dialogmøder, og vi har fokus på at der skabes sammenhæng mellem KPI’er, kvalitetsindikatorer.

Afklaring af 3. partsleverandørers parathed i forhold til EASY-C

På baggrund af UNI-C ’s omlægning fra EASY-A til en central EASY-C er der skabt behov for en afklaring af 3. partsleverandørers parathed til EASY-C.

Nedenstående er et forslag til en henvendelse til skolens 3. partsleverandører:

Som det måske er jer bekendt, er UNI-C i gang med at omlægge erhvervsskolernes studieadministrative system EASY-A til en central løsning kaldet EASY-C.

EASY-C er navnet på det projekt, der skal skabe grundlaget for den kommende markedsåbning af de studieadministrative systemer. EASY-C er primært et teknisk projekt, der som hovedformål har at samle driften af EASY-A centralt.

I den forbindelse er det vigtigt for [skolens navn], at sikre at de systemer som anvender eller skriver data fra/til den lokale EASY-A installation i fremtiden også vil gøre dette i den kommende EASY-C. Vi ønsker derfor svar på følgende spørgsmål fra jer:
·         Hvilke typer interface benytter I i dag til at kommunikere med den lokale EASY-A?
·         Hvilke ændringer skal I foretage for at dataudvekslingen fortsat virker i EASY-C?
·         Hvad er status og tidsplan for arbejdet med at sikre denne dataudveksling?
·         Hvad er Jeres testplan for sikring af dette?
·         Ser I nogen opsættende problemer i forhold til dette, hvis ja – hvilke?

Information om UNI-C’s EASY-C projekt findes her

Information om testvinduer i forhold til ny EASY-C datakommunikation kan ses i dette dokument (side 9 og 10)


Spørgsmål vedrørende EASY-C projektet kan stilles til projektleder Mai-Britt Bruun Nielsen fra UNI-C.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K