Del

Beskæftigelsesreform

Regeringen fremlagde sit forslag til beskæftigelsesreform den 30. april, der lægges op til en uddannelsesindsats målrettet de kortest uddannede.

Efterfølgende har de øvrige politiske partier meldt sig på banen med krav og kommentarer, ligesom eksperter og andre aktører debatterer beskæftigelsesindsatsen generelt.
Nogle af hovedpunkterne om uddannelse i regeringens forslag er:

·         Korte jobrettede uddannelsesforløb. Forslag om en regional pulje til korte, erhvervsrettede uddannelser, hvor kommunen kan søge, hvis uddannelserne er på en positivliste.
·         Mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse for ufaglærte og faglærte fra første ledighedsdag. Det skal være jobrettede uddannelser på en positivliste. Dette skal erstatte den nuværende ordning med 6 ugers selvvalgt uddannelse.
·         Uddannelsesløft for ufaglærte/forældede uddannelser for ledige over 30 år. Kommunen og den ledige beslutter om uddannelse skal iværksættes. Uddannelsen skal gennemføres indenfor dagpengeperioden.
·         Ufaglærte over 30 år får ret til en realkompetencevurdering.
·         Ledige med grundskole, som højeste niveau kan få tilbud om læse-skrive – regne kurser, unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, skal altid testes om de har vanskeligheder her.   DE-L glæder sig over, at regningens udspil spiller prioriterer kompetencegivende og erhvervsrettede uddannelser og følger processen nøje.

Læs også pressemeddelelsen fra Danske Erhvervsskoler

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K