Del

Nyt fra seneste gymnasieudvalgsmøde

Gymnasieudvalget holdt møde i Ålborg den 30. april. Udvalget drøftede forskellige spørgsmål herunder:

  • Teknologi i HTX, fordi det er vurderingen at faget gennemføres meget forskelligt fra skole til skole. UVM var med til drøftelsen.
  • Brandingprojektet, som nu er ved at være på plads. Langt de fleste skoler er efterhånden tilmeldt. Der udsendes snarest et nyhedsbrev med en status og de fremadrettede aktiviteter.
  • Udvalget besluttede, at udarbejde et forslag til en handlings- og organiseringsplan for lærernes (faglige)kompetenceudvikling til behandling på næste møde.
  • Det blev besluttet at se på mulighederne for at opruste i forhold til introduktionskurserne i folkeskolen og i forhold til indholdet i brobygningskurserne.
  • Udvalget diskuterede den fremtidige EUX-profil og EUX-branding. Spørgsmålet er, hvor i spektret mellem en ”EUD-Classic” og en HHX EUX bør lægge sig.
  • DE-L´s bestyrelse har,på grundlag af et oplæg fra GYM-udvalget, drøftet spørgsmålet om adgangs og gennemførselskrav i de gymnasiale uddannelser. Bestyrelsen er enig i af DE-L primært skal fokusere på ønsket om skærpede gennemførselskrav, der skal tilpasses de enkelte uddannelser og deres særlige profil. Samtidig er der enighed om, at foreningen skal signalere en åben holdning i forhold til, hvilke karakterkrav, der bør stilles ved adgangen til de gymnasiale uddannelser.
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K