Del

Status på forhandlinger vedr. adgangskrav

Ministeren har holdt møde i gymnasieforligskredsen, for at forsøge at aftale, hvilke fremtidige karakterkrav der skal fastsættes på det gymnasiale område. Der kunne ikke opnås enighed. Regeringen ønsker et krav om 02 i dansk og matematik, medens blå blok var blevet enig om at stå fast på 4.

Med udgangspunkt i den manglende enighed i gymnasieforligskredsen har ministerens hold et fælles møde med alle gymnasiesektorens interessenter, herunder DE-L. Mødets formål var at afdække, hvilke behov for ændringer/ opstramninger i de gymnasiale uddannelser de enkelte mødedeltagere fandt relevante. DE-L pegede igen på, at der var større behov for at se på udgangsniveauet fremfor indgangsniveauer, og at der var behov for at stille større niveaukrav for at understøtte studiekompetencen.

Ministeren vil holde nyt møde i gymnasieforligskredsen efter sommerferien. Her vil drøftelsen ikke kun handle om adgangskrav, men om en bredere dagsorden, bl.a. med udgangspunkt i mødet med interessenterne. Tanken er, at en bred dagsorden giver bedre mulighed for et kompromis.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K