Del

EUD-udvalget har oprettet ekspert-teams ifm. reformarbejdet

Seneste nyt fra EUD-udvalgsmøderne:

EUD-udvalget holdt møde den 5. marts 2014.

Dagsordenpunkterne var:

-  EUD Temakonference: Der blev lagt sidste hånd på EUD temakonferencen d. 13-14. marts 2014 på Hotel Bella Sky. Læs mere fra konferencen her.

 - EUD-reformen:

EUD-udvalget besluttede at oprette en team- og ekspertorganisering, som følge af den forventede lovgivnings- og implementeringsproces.
Helt kort indebærer det en opdeling af reform-aftaleteksten i hovedelementer og et tilknyttet team af ansvarlige udvalgsmedlemmer til de enkelte områder.
Medlemmernes ansvar er at være så dybt inde i indhold og proces, at de vil kunne bidrage til (lyn)høringer i ministeriet, repræsentere Danske Erhvervsskoler i arbejdsgrupper etc.


Se oversigten over ekspert-teams her:

Adgangskrav mv.: Mette Tram Pedersen & Finn Karlsen

Den kombinerede ungdomsuddannelse: Finn Karlsen, Lars Vesløv & Carsten Jakobsen

EUD10: Carsten Jakobsen & Lars Vesløv

EUV: Kirsten Holmgaard & Annette Lauridsen

EUX-teknisk: Michael Johansson & Mette Tram Pedersen

GF1: Mette Tram Pedersen, Kirsten Holmgaard & Annette Lauridsen

GF2: Mette Tram Pedersen & Morten Emborg

Kvalitet og dokumentation: Tøger Kyvsgaard, Michael Johansson & Mette Tram Pedersen

Merkantil inkl. EUX: Morten Emborg, Kirsten Holmgaard & Hans Henning Nielsen

Praktikpladser og praktikcentre: Morten Emborg, Tøger Kyvsgaard & Kirsten Holmgaard

Uddannelsesgarantien: Tøger Kyvsgaard & Finn Karlsen

Vejledning: Lars Vesløv, Mette Tram Pedersen & Annette Lauridsen

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K