Del

Censorafregning, HHX og HTX i reformen og DM i teknologi og erhvervscase


Der blev holdt GYM-udvalgsmøde den 25. februar. Hovedtemaerne på mødet var dels konsekvenserne for hhx og htx af EUD-reformen, de nationale konkurrencer i erhvervscase og teknologi og dels spørgsmålet om den fremtidige censorafregning skolerne imellem.

I forhold til EUD-reformen drøftede udvalget hvordan DE-L skulle forholde sig til debatten om skærpede karakterkrav på det gymnasiale område. Udvalget udarbejde et forslag til DE-L´s bestyrelse, som efterfølgende har formuleret DE-L´s endelige udspil til politikerne i gymnasieforligskredsen. Udspillet vedlægges.

Drøftelserne af de nationale konkurrencer i erhvervscase og teknologi gik på bedømmelseskriterierne, og på den fremtidige arbejdsdeling mellem DE`s sekretariat og skolerne. Der var enighed om at bedømmelseskriterierne i højere grad skulle afspejle konkurrencernes innovative aspekter så det stod klart, at der blev konkurreret om, hvem der var bedst til at udvikle skarpe forretningsideer og kreative opfindelser. CPH-West og Uddannelsescenter Holstebro blev udpeget som tovholderskoler i forbindelse med afviklingen af konkurrencerne.

Der er nu udarbejdet en ny vejledning for skolernes indberetning til censorbanken. Den nye vejledning er nødvendiggjort af OK 13, som ikke længere fastsætter faste normer for, hvorledes censoropgaven ved mundtlig indgår i lærerens samlede arbejdsbyrde.

Den nye vejledning ligger her

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K