Del

HR-området

Oplæg om ny offentlighedslov

Undervisningsministeriet inviterer til oplæg om den nye offentlighedslov. Oplæggene, som afholdes i København den 8. april og i Aarhus den 10. april, arrangeres i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler - Ledere, Gymnasieskolerne Rektorforening og Lederforeningen for VUC.

 

Oplægget henvender sig til de ledere og medarbejdere, som behandler sager, hvor der kan komme spørgsmål om offentlighedslovens anvendelsesområde og betydning for erhvervsskoler, gymnasier og voksenuddannelsescentre samt håndtering af aktindsigtssager.

 

Læs mere her:
http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/arrangementer/arrangementbeskrivelse/article/oplaeg-om-offentlighedslov/

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K