Del

Status på EUD høringen

 

Der kører netop nu en høringsproces på lov om den lovmæssige opfølgning på aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Høringen omfatter:

§  Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser mv.

§  Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse.

§  Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.

DE-L og DE-B  udarbejder høringssvar i forhold til de tre lovforslag med høringsfrist den 4. april kl. 12.00. Følgende procedure anvendes:

§  Det samlede høringsmateriale fremsendes vedlagt til foreningens relevante udvalg og til andre ressourcegrupper. Udvalgene mfl. afleverer deres bemærkninger til sekretariatet inden onsdag den 26. marts kl.12.00, hvorefter sekretariatet udarbejder udkast til høringssvar fra hhv. DE-L og DE-B. Udkastene sendes til bestyrelserne den 1. april med henblik på godkendelse, så foreningerne kan afgive høringssvar inden fristens udløb.

§  Til brug for udvalgenes mfl. Bemærkninger, er der nedenfor udarbejdet en vejledning og en liste over hvem, der især bør have fokus på hvilke dele af høringsmaterialet.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K