Del

AMU er fortsat i frit fald


Undervisningsministeriets opgørelse af AMU aktiviteten viser med al tydelighed fortsatte nedgang, en nedgang som startede med genopretningspakken i 2010.

I 2013 er aktiviteten målt i årslever 17 % lavere end i 2012. Ser man alene på antallet af deltagere fra virksomhederne på AMU er der i 2013 et fald i antal årselever på ca. 43 % i forhold til 2010.
I 2010 var der 10.487 årselever, i 2013 er tallet på 5.893.

Der er uforbrugte midler både af midler til uddannelse og til VEU-godtgørelse, og det vækker både bekymring og forundring i foreningen, at der ikke tages initiativ til at vende udviklingen, når ressourcerne er tilstede.

Link til aktivitetsopgørelsen for VEU

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K