Del

Beskæftigelsesreformen

Ud over nedenstående information er der også oprettet et FOKUS på hjemmesiden om Beskæftigelsesreformen.

Høringssvar:
DE-L har afgivet høringssvar til beskæftigelsesreformen om det uddannelsesrelevante indhold og bl.a. peget på udfordringerne vedrørende sammenhæng mellem de lediges uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen og skolerens muligheder for at udbyde uddannelserne, så det passer til de lediges muligheder.Desuden har vi peget på behov for en koordineret indsats mellem jobcentrenes nye opgaver med virksomhedsservice, VEU-centrenes opgaver med koordinering af virksomhedernes opkvalificeringsbehov og AMU udbydernes forpligtigelse til opsøgende arbejde på virksomhederne.

Læs høringssvar

Se også DE-L’s powerpoint om Beskæftigelsesreformens uddannelsesfokus.

 

Efteruddannelsesudvalgene skal udvikle 6 ugers jobrettede uddannelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt efteruddannelsesudvalgene om at udvikle 6 ugers jobrettede uddannelser til de landsdækkende positivlister, som skal virke fra januar, når dele af den nye beskæftigelsesreform træder i kraft.
Efteruddannelsesudvalgene skal indsende uddannelserne til STAR den 20. november.

DE-L opfordrer skolerne til at gå i dialog med efteruddannelsesudvalgene om de jobrettede uddannelser. Beskæftigelsesrådet har udvalgt relevante stillingskategorier og uddannelserne skal baseres på AMU.

STAR har sendt en række informerende skrivelser, som kan læses her: 

Brev fra STAR til efteruddannelsesudvalgene
Oversigt over relevante stillingskategorier ift. 6 ugers jobrettet uddannelse
Notat om arbejdsmarkedsbalancen
Reform af Beskæftigelsesindsatsen – Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Skema til udfyldelse vedr. 6 ugers jobrettet uddannelse

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K