Del

Pulje til udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt  en pulje på 19 millioner kroner til ”brobygning til uddannelse”, hvor jobcentrene kan søge medfinansiering til sådanne forløb.

Formålet er, at understøtte kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som vurderes via et brobygningsforløb, at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

Forudsætningen for projekterne er et samarbejde mellem jobcentret og mindst en erhvervsskole.

Jobcentrene skal sende ansøgning til STAR senest den 25. november 2014 og forløbene skal gennemføres og afsluttes i 2015.

Læs mere her: STAR’s information til jobcentrene.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K