Del

Direktørmøde

Emnerne på efterårets direktørmøde var: EUD-reformen, gymnasie-eftersyn, udviklingstendenser, udbud og udkant og OK15.


Mere end 50 direktører mødtes til direktørmødet i København i oktober. Emnerne var mange, men implementeringen af EUD-reformen fyldte naturligt nok en stor del af førstedagen.

Dialog med UVM
Lars Mortensen, afdelingschef i undervisningsministeriet, holdt oplæg og gav en gennemgang af udfordringerne og implementeringen af EUD-reformen (download slides). Efterfølgende debatterede man blandt andet niveau på grundforløbene, overgangskrav samt hvad der kommer til at ske med den gruppe af elever der får svært ved at klare kravene på GF1 og blive klar til GF2. Ministeriets holdning til diskussionen var entydig. Derfra mener man, at alle elever bliver i stand til at gennemføre, da EUD fremadrettet vil være for dygtigere elever. Lars Mortensen anerkendte dog, at der er særlige udfordringer på det merkantile område og inviterede til yderligere dialog omkring de særlige udfordringer på disse uddannelser.

Gymnasieområdet
Rene van Laer, formand for gymnasieudvalget, gav en status på forhandlingerne om serviceeftersynet af gymnasierne og brandingsamarbejdet. DE-L’s holdning i forbindelse med gymnasieeftersynet er blandt andet er, at DE-L klart ønsker grundforløb i på alle gymnaiseuddannelserne. (læs DE-Ls holdningsnotat her). Herefter diskuterede man blandt andet uligheder i taxametrene.


Udviklingstendenser

Sidst på eftermiddagen tog Peter Amstrup, formand i DE-L, ordet og inviterede direktørerne på en spændende dialog om udviklingstendenser i ungdomsuddannelsessystemet. Peter Amstrup tog fat, hvor diskussionen på Sorømødet slap. På Sorø havde Christine Antorini blandt andet lagt op til en campusdiskussion, hvilket prægede drøftelsen. Der var stor lyst til at diskutere fremtid, strategi og tendenser blandt direktørerne, og man besluttede, at DE-Ls bestyrelse og sekretariatet skal arbejde videre med udviklingstendenser som tema. Det var en livlig og kreativ debat, der afsluttede dag 1 på direktørmødet.

Udkant og udbud
På andendagen diskuterede man blandt andet udkant og udbud og muligheder for nye samarbejdspartnere. Udbudsproblematikken er særligt aktuel set i lyset af den kommende udbudsurunde, der får virkning allerede fra august 2017. OK15 Direktørmødet blev afsluttet med en drøftelse om direktørenes ønsker ift.

OK15
Forhandlingerne begynder officielt efter nytår og forventes færdige omkring uge 7 2015.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K