Del

EASY-C Stormøde

Den 14. november afholdes der stormøde på Tietgenskolen fra 9.30 – 12.30 for superbrugere og teknikere, hvor resultater og erfaringer fra pilotskolerne gennemgås.

Udfordringen med at gøre EASY klar til central drift har vist sig mere problematisk end først antaget. Erfaringerne fra udfordringerne i september har vist, at der er større behov for at teste løsningerne, for at sikre kvaliteten i EASY.

Med input fra referencegruppen har STIL derfor evalueret implementeringsplanen med øget fokus på test af kvaliteten og kommunikation.
Hovedlinjerne i den nye plan ser således ud:
I skrivende stund er EASY-C i testfasen og forventes godkendt i uge 45. Herefter implementeres EASY-C på to pilotskoler og først når EASY-C kører, vil man forsætte udrulningen.

Før implementeringen foresætter afholdes der den 14. november et stormøde på Tietgenskolen fra 9.30 – 12.30 for superbrugere og teknikkere, hvor resultater og erfaringer fra pilotskolerne gennemgås.

Danske erhvervsskoler anbefaler at du sender en teknikker eller superbruger med ansvar for EASY-C implementeringen til mødet.

Tilmeldingen foregår her: http://www.admsys.uni-c.dk/EASY-A/EASY-C/Kurser

Derudover sættes der mere fokus på målrettet og bedre kommunikation, ved målrettet information til ledelserne, når der sker uforudsete hændelser, samt bedre kommunikation til teknikker om løsninger og status. STIL håber dermed at kunne styre implementeringen bedre, så skolerne kan føle sig trygge ved processen. I forbindelse med implementeringen af EASY-C, skal vi opfordre til at huske at indberette fejl. I september havde STIL problemer med at skabe sig et overblik over hvor alvorlig situationen var. Vi anbefaler derfor at skolernes superbruger og driftspersonel indrapporterer fejl over EASY-Supporten.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K