Del

Status på efteruddannelse.dk

STIL (tidligere UNI-C) præsenterer resultatet af brugerundersøgelserne om VEU-portalen for referencegruppen den 28. november. Den kvalitative undersøgelse er gennemført og den kvantitative undersøgelse er sat i gang i uge 43. DE-L ser frem til afslutningen af undersøgelsen og de kommende forbedringer af portalen, så tilmeldingssystemet ikke er en forhindring for deltagelse i AMU kurser.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K