Del

Styrkede overgange fra EUD til erhvervsakademi

Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse.

Initiativer i vækstpakken og den nye EUD-reform indeholder elementer, der kan styrke overgangen fra EUD til erhvervsakademi.

Med den baggrund har Danske Erhvervsskoler, Danske Erhvervsakademier og Tænketanken DEA taget initiativ til at samle repræsentanter fra Erhvervsskoler og Erhvervsakademier til en inspirationsdag, der havde til formål at skabe mere samarbejde på tværs.

Kun 15 % af eleverne er faglærte
Det er ikke faglærte, der fylder mest i undervisningslokalerne på erhvervsakademierne i dag. Det er kun 15 % af eleverne på erhvervsakademierne, der har en erhvervsuddannelsesbaggrund. Samtidig ved vi, at folkeskoleelever vælger erhvervsuddannelserne fra, fordi de ikke mener, at en faglært uddannelse giver gode videreuddannelsesmuligheder. Der er derfor behov for at sikre, at både nuværende og kommende EUD-elever kender deres videreuddannelsesmuligheder på erhvervsakademierne.

EUD-reformen giver nye muligheder
Den nye EUD-reform gør det muligt for alle med en faglært uddannelse, der varer mindst 3 år, at læse videre på et erhvervsakademi. Erhvervsskolerne skal ligeledes tilbyde talentforløb, hvor det kan være relevant at samarbejde med et erhvervsakademi.

Erhvervsskoler og erhvervsakademier samarbejder allerede i dag. Samarbejdet kan være på et strategisk niveau, omfatte undervisningsaktiviteter eller være informations- og vejledningsaktiviteter på tværs af de to sektorer.

Vellykket inspirationsdag
Den 25. september samlede Danske Erhvervsakademier, Danske Erhvervsskoler og Tanketanken DEA repræsentanter fra de to sektorer til en inspirationsdag, for at forsøge at få etableret flere samarbejder på tværs.
Der blev lavet 8 nye samarbejdsaftaler og deltagerne fik mulighed for at vidensdele om muligheder og udfordringer i samarbejdet omkring EUD-elevers overgang til en erhvervsakademiuddannelse.

Tænketanken DEA vil følge de nye samarbejdsprojekter og der bliver lavet en opfølgning på inspirationsdagen i 2015.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K