Del

Lærerkompetencekrav i studiekompetencegivende fag på EUX

De specifikke kompetencekrav har udgangspunkt i, hvilken lærerplan undervisningen gennemføres efter.

Der er 3 muligheder:

1. Læreplaner indeholdt i grundfagsbekendtgørelsen, som er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven.
Læreplanerne i denne bekendtgørelse dækker fag på C-niveau og lærerne skal opfylde EUD-kompetencekravene eller de gymnasiale kompetencekrav. Fagene er EUD-fag.

2. Læreplaner indeholdt i eller udstedt med udgangspunkt i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
Læreplanerne dækker fag på B- og A-niveau, og lærerne skal opfylde de gymnasiale kompetencekrav. Fagene benævnes efterfølgende EUX-fag.

3. Læreplaner indeholdt i en af de gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser, som er udstedt i medfør af gymnasielovgivningen.
Læreplanerne dækker fag på C-, B-, og A-niveau og lærerne skal opfylde de gymnasiale kompetencekrav med den tilføjelse, at lærere med faglig kompetence fra HD kan undervise i visse fag, når faget indgår i et EUX-forløb. Det er pt. uafklaret, hvilke undervisningsfag en lærer med faglig kompetence fra HD kan undervise i.

Et EUX-forløb er opbygget af en række EUD-fag på C-niveau i grundforløb 1 og 2. og fag på C-, B-, og A-niveau i det efterfølgende forløb. Her kan C-fagene enten være EUD-fag eller GYM-fag. B- og A-fagene er altid GYM-fag eller EUX-fag.

Lærere med en pædagogisk uddannelse knyttet til erhvervsuddannelserne kan erhverve undervisningskompetence i de gymnasiale fag kan erhverve undervisningskompetence under to betingelser:

1. Læreren har erhvervet faglig kompetence efter de gymnasiale regler eller for visse fag på grundlag af HD.

2. Læreren har pædagogisk kompetence på grundlag af pædagogikum knyttet til EUD og fagdidaktiske kurser i undervisningsfagene, hvor de fagdidaktiske kurser er tilrettelagt efter de gymnasiale regler. Dette indebærer således, at EUD-pædagogikum eller PD i erhvervspædagogik giver merit for det gymnasiale pædagogikum bortset fra at de pågældende lærere skal erhverve sig fagdidaktiske kurser i undervisningsfagene.

På UVMs hjemmeside kan man få yderligere svar på en række spørgsmål

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K