Del

Stor tilfredshed med DE-Ls nyhedsbrev

I redaktionen af nyhedsbrevene er der løbende fokus på, hvordan vi kan udvikle og forbedre DE-L's nyhedsbrev.

I udviklingen af nyhedsbrevene er det afgørende at være i dialog med - jer - vores læsere for at sikre, at vi rammer jeres behov for information.

For at blive klogere på hvad I efterspørger, bad for nyligt alle deltagere på direktørmødet om at besvare en tilfredshedsundersøgelse. Kort fortalt er I meget tilfredse.

Har du en god ide til en artikel eller andre forslag eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at henvende dig til redaktør Ingrid Behrndt Andersen på iba@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk

Resultater af tilfredshedsundersøgelsen for DE-Ls nyhedsbrev

 - 65 % svarede, at de er ”meget tilfredse med nyhedsbrevet”, 35 % at de er ”tilfredse”, ingen svarede, at man var ”utilfreds”.

- 47 % af deltagerne svarede, at de åbner nyhedsbrevet ”hver gang”, 50 % at de åbner det ”næsten hver gang”,  3 % svarede at de ”åbner det sjældent”.

- 68 % svarede at de læser formandens leder hver gang, 30 % svarede, at de læser lederen nogle gange, 2% læser den aldrig.

- De tre foretrukne emner er i nævnte rækkefølge: ”Uddannelsespoliti”, ”Nyt om De-L’s arbejde og resultater”, ”Nyt fra uddannelsesområderne”.

- 70 % svarede nej tak til spørgsmålet om, hvorvidt nyhedsbrevet skal bringe personalia.

-Til spørgsmålet om, hvad man gerne vil læse mere om var ”nyt fra ministerierne” og ”ny lovgivning” de oftest nævnte.

- Til spørgsmålet om overskueligheden i nyhedsbrevet svarede 85 % at nyhedsbrevet ”er let at finde rundt i”, og 15 % svarede ”jeg leder ofte lidt efter det der interesserer mig. Ingen svarede ”Jeg kan aldrig finde det, jeg gerne vil”.

- Til spørgsmålet om, hvad man opfatter som nyhedsbrevets vigtigste funktion, svarede 68 % at det er ”At orientere om DE-L’s politiske arbejde.

- 35 % videresender nyhedsbrevet til kolleger.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K