Del

Status på gymnasieforhandlingerne

Det er fortsat uvist, hvornår de egentlige forhandlinger i gymnasieudvalget går i gang.

Ingen ved præcis hvornår man går i gang, men Danske Erhvervsskoler har fået det signal fra ministeren, at det nok først bliver efter at finanslovsforhandlingerne er afsluttet.
Vi forventer, at knasterne i de kommende forhandlinger først og fremmes kommer til at handle om adgangskrav og om grundforløbet.

Danske Erhvervsskoler har haft møde med ministeren og med forhandlingslederen fra Venstre, Esben Lunde Larsen. Vi har også haft en artikel i Jyllandsposten, hvor vi sammen med elevorganisationerne herunder DGS bl.a. argumenterede for vigtigheden af, at bevare grundforløbet, som udgangspunkt for det endelige studieretningsvalg.

Du kan lære artiklen her

Ved mødet med ministeren fokuserede vi ligeledes på betydningen af grundforløbet. Baggrunden er at Rektorforeningen og GL har meldt ud, at de ønsker grundforløbet nedlagt. Vores argumenter for at bevare grundforløbet er:

 • Et grundforløb vil kvalificere studieretningsvalget og derfor være en fordel for eleverne, der får et bedre grundlag for at vælge studieretning.

 • En fælles struktur, hvor såvel GYM som EUD indledes med et halvårligt grundforløb, understøtter campusdannelser og giver forbedrede muligheder for uddannelsesskift efter grundforløbet. En vejledende grundforløbsprøve eller samtale i ved afslutningen af grundforløbet kan for en særlig elevgruppe være grundlaget for overvejelser om skift fra GYM til EUD.

• Et grundforløb og en sikring af, at eleverne har et reelt studieretningsvalg efter grundforløbet, vil styrke fagligheden i studieretningsklasserne, fordi flere har valgt rigtigt. Et rigtigt valg betyder også en reduktion i omfanget af GSK, fordi elevens mere kvalificerede overvejelser om studieretning oplagt vil inddrage overvejelser om videreuddannelse.

• Det kan overvejes at give lidt mindre tid til studieområdet i grundforløbet (almen studieforberedelse i STX). Det vil give mere tid til enkeltfagligheden i grundforløbet. Punktet er medtaget fordi en del af augmentationen for at nedlægge grundforløbet er. at grundforløb koster faglighed.

I forhold til karakterkravet ved indgangen til de gymnasiale uddannelser er vi enige med ministeren (men ikke med blå blok) om, at der bør være et fælles indgangsniveau (som så bliver et udgangskrav fra folkeskolen) eud og gym. Det giver ligeværdighed mellem uddannelserne. Vi har dog fornemmelsen af, netop karakterkravet vil komme i spil, hvis ministeren skal lande et forlig.

I spørgsmålet om studieretningerne er vi ikke i tvivl om, at der kommer stramninger, som især tager sigte på at styrke studiekompetence, dog med den nuance, at der også skal være studieretninger der peger mod erhvervsakademierne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K