Del

Nyt fra VEU

VEU-udvalget holdt møde den 8. september 2014 på SDE i Vejle.

Udvalget diskuterede de potentielle effekter af de udmeldte VEU millioner i forbindelse med FFL 2015 og drøftede især behovet for forbedring af VEU-portalen og evt. behov for alternative løsninger, så virksomhederne kan komme i kontakt med skolerne og får tilmeldt kursister. I forhold til dansk og matematik skal det være adgangsgivende til EUD ellers vurderes denne del af initiativet at få ringe effekt. Udvalget besluttede, at iværksætte en rundspørge blandt alle skoler om forventningerne til øget aktivitet og fleksibilitet i forhold til virksomhedernes behov i forlængelse af initiativerne.

VEU-rådets arbejdsgruppe om beskrivelsessystemet har nu besluttet at arbejde videre med niveaudeling af AMU kurser i dels et ajourføringsspor og dels et kompetencespor med inddeling i trin 1, 2 og 3. Det er udvalgets holdning, at det er en tiltrængt fornyelse af AMU, men påpeger samtidig behov for fokus på hvordan kurserne og kompetencerne imødekommer virksomhedernes efterspørgsel efter spidskompetencer og målrettede kurser. Udvalget tager kontakt til ministeriet og efterlyser orientering fra VEU-rådet til skolerne om de påtænkte ændringer og en køreplan for fornyelserne.

Lars Kunov og John Vinsbøl skal holde oplæg på VEU-rådets strategiseminar og udvalget gav input til oplægenne.

Udvalget drøftede mulighederne for dialog med og kontakt til lovgivningsprocessen og implementeringen af Beskæftigelsesreformen. DE-L er ikke høringsparat i processen, men da beskæftigelsesreformen får konsekvenser for skolernes udbud og organiseringen af beskæftigelsesindsatsen, vil udvalget arbejde på at komme i dialog med beslutningstagerne.

I efteråret følger sekretariatet op på AMU audit initiativet, og udvalget besluttede, at opfølgningen udover inddragelse af skolerne skal formidles eksternt.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K