Del

DEG's kursus i forhandling

Som led i DEG-B’s arbejde med professionel bestyrelsesadfærd, har DEG netop holdt det første kursus i forhandling.

Formålet med forhandlingskurset er at give deltagerne en dags intensiv træning i forhandling, for at blive klædt på til de fremtidige løn- og ansættelsesforhandlinger med den øverste leder for uddannelsesinstitutionen i forbindelse med den nye cheflønaftale.

På kurset blev deltagerne præsenteret for teknikker og fokusering på den gode forberedelse for forhandling.

Evalueringen viste stor deltagertilfredshed med kursets indhold, faseopdelingen og mixet mellem teori og de praktiske gennemførte øvelser.

Næste kursus i forhandling afholdes i Aarhus den 7. november 2019

Læs mere om kurset her: https://deg.dk/aktuelt/arrangementer/forhandlingskurser-2019/

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K