Del

Der åbnes for ansøgning af midler

På onsdag den 4. september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger.

Ved OK18 blev der på statens område afsat partsmidler til individuel kompetenceudvikling. Til statsansatte akademikere er der afsat 84 mio. kr. frem til OK21. Den Statslige Kompetencefond støtter mange former for kompetenceudvikling. Det kan være et kursus, en hel uddannelse eller en anden aktivitet, der styrker medarbejdernes kompetencer på arbejdspladsen. For at få mulighed for støtte fra Den Statslige Kompetencefond, skal arbejdsgiveren medfinansiere en del af kompetenceudviklingsaktiviteten og godkende medarbejderens ansøgning.

Læs mere på https://kompetenceudvikling.dk/fondsstotte-til-din-kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet har ligeledes udarbejdet en FAQ med svar på en række relevante spørgsmål: https://kompetenceudvikling.dk/FAQ-Den-Statslige-Kompetencefond

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K