Del

Nye valgfag skal give elever i grundskolen mod på en erhvervsuddannelse

Fra det nye skoleår skal alle 7. klasses elever have minimum tre timers praktiske/musiske fag. DEG’s direktør håber, at de nye valgfag kan være med til at motivere flere til at gå i gang med en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

Alle elever i udskolingen skal fra skoleåret 2019-2020 prøve kræfter med praktiske/musiske valgfag. Det er et resultat af brede politiske aftaler, som før valget er indgået på Christiansborg for at styrke praksisfagligheden i folkeskolen.

Læs aftalen 'Styrket praksisfaglighed i folkeskolen' (12. juni 2018)

Læs aftalen 'Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden' (22. november 2018)
 
Med aftalerne forpligtes kommunerne til at tilbyde elever i 7. og 8. klasse undervisning i håndværk og design og/eller madkundskab, billedkunst og musik mindst tre timer om ugen. Eleverne vil undervejs i det toårige undervisningsforløb få karakterer i deres valgte fag, som afsluttes med en prøve.

Partierne bag aftalen har med aftalerne givet folkeskolerne og erhvervsskolerne mulighed for at indgå et mere forpligtende samarbejde. Undervisningen i valgfagene kan derfor ske i samarbejde med erhvervsskoler, der både kan stille lærerkræfter og lokaler til rådighed.

Økonomien kan spænde ben
Allerede i dag samarbejder flere skoler på forskellig vis med lokale erhvervsskoler. En spørgeskemaundersøgelse foretaget af DEG-L i 2017 viste fx, at 57 procent af de adspurgte erhvervsskoler samarbejder med folkeskolerne om valgfag.

Læs ’Samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler’
https://deg.dk/fileadmin/2._Aktuelt/1._Fokus/Folkeskolesamarbejde/5.1_Samarbejde_mellem_erhversskoler_og_folkeskoler.pdf

Det er uvist, om indførelsen af de nye praktiske/musiske valgfag i udskolingen vil betyde, at endnu flere folkeskoler vil begynde at arbejde sammen med erhvervsskoler om aktiviteter inden for skoletiden.

For selvom både folkeskoler og erhvervsskoler som udgangspunkt synes at være positive over for at styrke samarbejdet, er der en række barrierer. Det gælder ikke mindst i forhold til finansieringen af undervisningsaktiviteterne.

I DEG’s undersøgelse pegede 53 procent af lederne på erhvervsskolerne da også på, at det er en udfordring at koordinere økonomien på tværs af skolerne.

DEG vil i løbet af efteråret kontakte erhvervsskolerne for bl.a. at få mere viden om, i hvilket omfang indførelsen af de nye valgfag har styrket samarbejdet med folkeskolerne.

Læs Lars Kunovs kronik i JP: Praktiske skolefag skal give flere unge mod på en erhvervsuddannelse:
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11542204/Praktiske-skolefag-skal-give-flere-unge-mod-p%C3%A5-en-erhvervsuddannelse/

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K