Del

Nyt fra gymnasieområdet

Adgangskrav og optagelsesprocedurer til de gymnasiale uddannelser

Styrelsen fra Undervisning og Kvalitet har udarbejde en FAQ om de nye adgangskrav og procedurer for optagelse. FAQ’en vil løbende blive opdateret med de spørgsmål, der stilles. Derudover er der udarbejde slides, videoer og grafik, som er målrettet forældre, elever og institutionerne.
FAQ og øvrigt materiale kan findes her

 

Tilsynsplan 2019  

Tilsynsplanen er den overordnede plan for STUK’s tilsynsarbejde i det kommende år. De planlagte tilsyn foretages som risikobaserede tilsyn og tematiske tilsyn. Udover den planlagte tilsynsaktivitet foretages i løbet af året en række enkeltsagstilsyn, som styrelsen indleder på baggrund af konkrete henvendelser, presseomtale o.l..Tilsynet i 2019 kommer også til at bære præg af implementering af Delaftale af 9. maj 2018 på undervisningsområdet om bekæmpelse af parallelsamfund.
Se udklip for tilsynsplanen 2019 her 

Implementering af reform

Uvm har udsendt 15. orienteringsbrev vedr. implementering af gymnasiereformen.
Læs det her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K
pregnant-hd.netbondage-guru.netporno-xxx.net