Del

Nyt om it

GDPR-netværk blandt erhvervsskolerne

GDPR-netværket mødes som udgangspunkt 3-4 gange om året, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling omkring den praktiske håndtering af GDPR-problemstillinger. Derudover deles skabeloner og andet materiale, og der skrives rundt til deltagerne i netværket, hvis man har brug for sparring omkring GDPR imellem møderne.

Skolerne i netværket skiftes til at være værtsskole og dermed stå for indkaldelse og dagsorden til møderne. Næste møde afholdes på Syddansk Erhvervsskole i Vejle, tirsdag den 26. marts 2019. Hvis man ønsker at deltage, kan henvendelse ske til Trine Kynde Hovad på tkh@sde.dk senest 12. marts 2019.

 

Rammeaftaler ved køb af nyt studiesystem

Den forventede SKI-rammeaftale 02.19 SaaS og Cloud til brug i forbindelse med indkøb af nyt studieadministrativt system er udskudt fra februar 2019 til april 2019. Baggrunden for udskydelsen er bl.a. den juridiske kompleksitet i aftalen samt behov for mere tid til at sikre, at aftalen i videst muligt omfang kommer til at afspejle brugernes og markedets behov.

Skolerne kan kontakte Jens Hedegaard Madsen i SKI på mail: jhm@remove-this.ski.dk samt telefon: 40553863 for yderligere information.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K
pregnant-hd.netbondage-guru.netporno-xxx.net