Del

Nyt fra gymnasieområdet

Aftaler ifm. erstatning af SkoDa  
Som mange ved lukker SKODA fra og med den 1. januar 2019. Men ungdomsuddannelsesinstitutionerne kan gennem DEFF få mulighed for at tegne licenser og få adgang til relevante databaser, der kan benyttes i undervisningen og ved opgaveskrivning.

Institutionerne skal hver for sig tage stilling til, hvilken tjenester, man ønsker at abonnere på.
Se prislisten her

Der arbejdes på at få lavet en teknisk løsning, hvor det forventes, der kan skabes adgang til de udvalgte tjenester igennem UNI-login på institutionernes hjemmesider.

Institutionerne kan henvende sig til nedenstående ift. spørgsmål vedrørende licenser mm.

-    DEFF på tlf.: 3395 4200 om Infomedia, Britannica, Gale m.fl.
-    DBC på tlf. 4486 7777 om Faktalink, Forfatterweb m.fl.

Eksempel fra IBC
DEG har modtaget et eksempel fra IBC, som viser, hvad nye licenser, til delvis erstatning af SkoDa, koster for deres institution. Her har man fravalgt bl.a. flere avisdatabaser grundet stigning i priserne. IBC havde i 2017 i alt 3.401 årselever, heraf 1.916 på HHX og HF og 896 på EUD.
Se eksemplet fra IBC her

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K