Del

Nyt fra økonomi

EASY-A holdes åbent et halvt år ekstra
STIL har i et nyhedsbrev til erhvervsskolerne orienteret om, at de imødekommer Danske SOSU-skoler og DEG-L’s forespørgsel om forlængelse af EASY-A til udgangen af 2019. Det betyder, at skolerne seneste 1. juni skal have indgået aftale med en leverandør, men at de har et halvt år til at overgå til det nye system.

Derudover fremgår det også af brevet, at STIL som løsning på problemerne med integrationen mellem Optagelse.dk og EASY-A halverer skolernes brugerbetaling for EASY-A fra 4. kvt. 2018, og indtil de overgår til deres nye studieadministrative system. Danske SOSU-skoler og DEG-L arbejder dog stadig på finde løsninger på problemet.

Hvem har valgt nyt studiesystem?
Til orientering har STIL opdateret deres kvartårlige spørgeskemaundersøgelse om udfasning af EASY-A med tal fra den seneste survey. De nye tal ligger her.
Der er en del ændringer ift. de to forrige kvartaler – flere skoler deltager, og en del flere har valgt leverandør.

Rammeaftaler ved køb af nyt studiesystem
SKI holdt den 8. november et infomøde om aftaledækning af studieadministrative systemer.
Find slides her.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K