Del

Nyt fra gymnasieområdet

Udvalgsmøde
Gymnasieudvalget holdt møde på Aalborg Tekniske Gymnasium den 14. november. Der var mange væsentlige punkter på dagsordenen fx elevfordeling, kapacitetsstyring, enhedsgymnasium, afstand til uddannelsessteder, faglige mindstekrav og samarbejdet med GL om arbejdsmiljø.
Der blev debatteret livligt og besluttet en række indstillinger til DEG-L’s bestyrelse. Næste møde i gymnasieudvalget er den 17. januar 2020

Møde i referencegruppen for ekspertudvalget
Gitte Nørgaard deltog i møde i referencegruppen til ekspertudvalget den 15.11.2019. det forventes at ekspertudvalget kommer med en indstilling til politikerne inden jul.

Høringer
Der er afgivet høringssvar inden for følgende områder:
- Høring over udkast til bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i de gymnasiale uddannelser.

-Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. (fravær)

 -Høring over udkast til bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2020/21

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K