Del

Nyt fra It

Nyt Unilogin
STIL er nu klar med det varslede nye Unilogin. Der er udsendt informationer til skolerne herom. Find mere information på https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN.

Justeret cirkulæreskrivelserne om dataansvar og databehandling
Til orientering har STIL d. 4. november justeret cirkulæreskrivelserne om dataansvar og databehandling.

Cirkulæreskrivelser kan findes på Retsinformation:

De to justerede cirkulæreskrivelser har været i høring hos lederforeningerne. På baggrund af høringen er dataansvaret for efteruddannelse.dk blevet genvurderet og justeret til at STIL er selvstændig dataansvarlig for behandling af personoplysninger heri. Efteruddannelse.dk er derfor ikke omfattet af cirkulæreskrivelsen om fælles dataansvar.

Se DEG’s høringssvar her.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K