Del

Nyt om økonomi

Ny rammeaftale med Copydan Tekst&Node
DEG har indgået nu aftale med Copydan Tekst&Node. Aftalen ligger her sammen med de øvrige aftaler, som medlemmer af foreningen kan benytte sig af.

Nyt Unilogin
STIL er nu klar med det varslede nye Unilogin. Der er udsendt informationer til skolerne herom. Find mere information på https://viden.stil.dk/display/OFFSKOLELOGIN.

Justeret cirkulæreskrivelserne om dataansvar og databehandling
Til orientering har STIL d. 4. november justeret cirkulæreskrivelserne om dataansvar og databehandling.
Cirkulæreskrivelser kan findes på Retsinformation:

De to justerede cirkulæreskrivelser har været i høring hos lederforeningerne. På baggrund af høringen er dataansvaret for efteruddannelse.dk blevet genvurderet og justeret til at STIL er selvstændig dataansvarlig for behandling af personoplysninger heri. Efteruddannelse.dk er derfor ikke omfattet af cirkulæreskrivelsen om fælles dataansvar.

Se DEG’s høringssvar her.

 

Orientering ang. det vejledende takstkatalog
Det vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag er nu offentliggjort og kan findes på uvm.dk via dette link.

BUVM’s nyhede om offentliggørelsen af det vejledende takstkatalog findes her.

SKI’s årsdage 2020
SKI's årsdage for offentligt indkøb afholdes den 20. januar i København og den 22. januar i Aarhus 2020. I kan tilmelde jer allerede nu via dette link.

Ungdomskort på GF2
Flere skoler har oplevet udfordringer med, når der skal søges om befordring for GF1-elever på GF2. DEG er i dialog med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte herom, som også er opmærksom på problematikken, jf. nyhed på ungdomskort.dk.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K